Voordelen

Naast de belangen van de patiënt staan ook de belangen van de behandelaar centraal bij Coöperatie Huis van Raad UA. Wij werken middels kleinschalige praktijkvoering samen met de verwijzers. Dit zorgt er voor dat er nauwelijks sprake is van ‘no show’.

Autonomie

Coöperatie Huis van Raad UA is autonoom en vrijgevestigd. De behandelaar is een zelfstandig ondernemer en heeft dus geen leidinggevende maar een ondersteunend management. Dit heeft als voordeel dat wij zelf de cultuur kunnen bepalen. De samenwerking en informatiedeling wordt gedaan binnen informele regiobijeenkomsten

Duidelijkheid

Als behandelaar bij Huis van Raad heb je duidelijke omzetverwachtingen. De vergoedingen zijn direct gerelateerd aan de ZPM tarieven, zie uitgaven. De behandelaren zijn in principe dus niet in loondienst. De behandelaar heeft als Z-lid medezeggenschap en winstdeling van de coöperatie. De winst van Huis van Raad is ten bate van behandelaren middels vergoeding, scholing en kwaliteitsbevordering. 

Huis van Raad geeft bescherming t.a.v. vergoedingen, EPD en kernwaarden.

Het bestuur

Het bestuur kent een integrale verantwoordelijkheid. Het bestuur kent zeven leden, waarvan drie leden van het dagelijks bestuur: psychiater, verpleegkundig specialist GGZ en de CEO. De overige bestuursleden bestaan momenteel uit twee huisartsen, een bedrijfsarts en de CFO. Het bestuur verdeelt zelf de onderlinge rollen en autoriseert de nieuwe leden.