Voordelen

Naast de belangen van de patiënt staan ook de belangen van de behandelaar centraal bij Coöperatie Huis van Raad UA. Wij werken middels kleinschalige praktijkvoering samen met de verwijzers. Dit zorgt er voor dat er nauwelijks sprake is van ‘no show’.

Autonomie

Coöperatie Huis van Raad UA is autonoom en vrijgevestigd. De behandelaar is een zelfstandig ondernemer en heeft dus geen leidinggevende maar een ondersteunend management. Dit heeft als voordeel dat de leden zelf de cultuur kunnen bepalen. De samenwerking en informatiedeling wordt gedaan door elkaar direct te spreken binnen een gezondheidscentrum en door informele regiobijeenkomsten. Deze laatste worden 4 maal per jaar georganiseerd. Op deze manier zijn de voordelen van een zelfstandige praktijkvoering gecombineerd met de voordelen van het werken in een instelling.

Duidelijkheid

Als behandelaar bij Huis van Raad heb je duidelijke omzetverwachtingen. De vergoedingen zijn direct gerelateerd aan de ZPM tarieven, zie uitgaven. De behandelaren zijn dus niet in loondienst. De behandelaar heeft als Z-lid medezeggenschap en winstdeling van de coöperatie. De winst van Huis van Raad is ten bate van behandelaren middels vergoeding, scholing en kwaliteitsbevordering.  Let op: er wordt niet gestreefd naar maximale winsten, maar naar sociaal maatschappelijke verantwoorde winsten die passen bij een gezonde bedrijfsvoering.

Huis van Raad biedt bescherming t.a.v. vergoedingen, EPD en kernwaarden.

Het bestuur

Het bestuur van de Coöperatie kent een integrale verantwoordelijkheid. Het bestuur bestaat uit zes leden, waarvan drie leden van het dagelijks bestuur: de psychiater, de verpleegkundig specialist GGZ en de directeur. De overige bestuursleden bestaan momenteel uit twee huisartsen en een bedrijfsarts. Het bestuur verdeelt zelf de onderlinge rollen en autoriseert de nieuwe leden.  
De bestuursleden hebben direct contact met de behandelaren, er is weloverwogen géén middenmanagement. Als de Coöperatie te groot dreigt te worden door toename van het aantal behandelaren, zal er een nieuwe Coöperatie opgericht worden.