Tarieven en vergoedingen (gewijzigd op 19-3-2024)

De financiering van de GGZ in Nederland is heel complex. Lees alstublieft onderstaande goed door of overleg met Huis van Raad (info@huisvanraad.nl en/of telefoonnummer 085-0231373) over uw specifieke situatie.

Huis van Raad UA heeft een zorgovereenkomst (contract) met DSW (waar onder Stad Holland) maar niet met de andere zorgverzekeraars. De kosten die in rekening worden gebracht, bedragen 100% van het door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde tarief. Dit betekent dat, afhankelijk van hoe u verzekerd bent, u alles of een deel van de kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Mocht u niet alles vergoed krijgen dan neemt Huis van Raad meestal het verschil voor haar rekening, ook wel de eigen bijdrage (let op, niet te verwarren met het eigen risico) genoemd.

Helaas moeten wij in 2024, vanwege geringe vergoedingen bij contract-vrije zorg (soms minder dan 50% van het NZA tarief!), een wel eigen bijdrage in rekening brengen als u verzekerd bent bij de hieronder staande budgetzorgverzekeringen. Dit zijn verzekeringen die wat goedkoper zijn, maar waar u niet altijd gebruik kunt maken van de zorg die u wenst. Omdat de vergoedingen bij deze polissen zo laag zijn, zullen wij een aanvulling tot 75% van het NZA tarief extra bij u in rekening brengen.
Natuurlijk kunt u ook uw huisarts verzoeken u te laten verwijzen naar een instelling die wel een contract heeft met uw zorgverzekering.

Deze eigen bijdrage tot 75% van het NZA tarief geldt voor de volgende ‘budget’polissen:
VGZ zorg-groep Budget polis:
Bewuszt Basis
Univé Zorg Select
IZZ Basis Bewust
CZ Zorg Budget polis:
CZdirect
Zorg op Maat
IZZ Basis Bewust
Just Zorg Bewust
Nationale Nederlanden Voordelig
Achmea:
Zilveren Kruis Budget Polis
FBTO basis
ONVZ:
Basis Bewust
Menzis:
Vink Vink

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het wettelijk eigen risico van min. €385,-. Het eigen risico dient u wel aan ons te betalen indien uw zorgverzekeraar dit van onze vergoeding heeft ingehouden.

De landelijke tarieven voor 2024, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), voor ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III kun u vinden op: https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz. Deze zijn tarieven zijn inclusief alle kosten voor het houden van een GGZ instelling, zoals het salaris van alle medewerkers, huur, secretariaat, financiële administratie, ICT enz.

Machtiging

Ongeveer 5 % van de patiënten dat naar ons verwezen wordt, is verzekerd bij een zorgverzekeraar die behandelingen van contract-vrije instellingen binnen de GGZ alleen vergoedt, als zij bij aanvang een machtiging heeft afgegeven. 
Voor zo’n machtiging moet veel – ook niet relevante –  gevoelige persoonlijke informatie overlegd worden aan de zorgverzekeraar. Iemand die u niet kent (de verzekeringsarts van uw zorgverzekering) besluit vervolgens hoe uw behandeling er uit moet gaan zien.
De verzekeringsartsen hebben richtlijnen over welke therapieën vergoed zouden moeten worden, maar zij houden zich daar niet altijd aan. We weten niet op grond waarvan de zorgverzekering besluit of een behandeling betaald gaat worden en op grond waarvan de duur van een behandeling bepaald wordt. 
We weten niet wat er met de aangeleverde privacy-gevoelige informatie buiten u om gedaan wordt. 
Gebleken is ook dat de aanvraag van zo’n machtiging enkele uren in beslag neemt en de reactie van de zorgverzekeraar maanden op zich kan laten wachten. Soms kost de aanvraag van de machtiging meer tijd dan de behandeling zelf! Zonde van de tijd en energie, zonde van publieke geld dat hieraan besteed moet worden.

De leden van onze coöperatie hebben veel moeite met deze gang van zaken. Op de algemene ledenvergadering van 9 mei 2023 is op grond van bovenstaande besloten geen patiënten meer aan te nemen die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars die een machtiging vereisen.  Hieronder staan deze verzekeraars genoemd.

Let op!

Als u verzekerd bent bij een van onderstaande verzekeraars, kunt u niet bij ons terecht. U kunt uw huisarts verzoeken u te laten verwijzen naar een instelling die wel een contract heeft met uw zorgverzekering.

 1. Zorg & Zekerheid
  • Zorg & Zekerheid
  • AZVZ
 2. A.s.r.
  • Ditzo
  • De Amersfoortse
 3. Aevitea-Aevero

Declaratie

Wij hebben de zorgverzekeraars verzocht een declaratieovereenkomst af te sluiten met ons. Helaas hebben een aantal dit niet gedaan. Indien wij geen declaratieovereenkomst met uw zorgverzekeraar hebben, ontvangt u iedere maand onze rekening voor de geplande en gerealiseerde tijd geheel volgens de huidige regelgeving. Deze rekening moet u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U dient het door u zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag met de daarbij eventueel ingehouden eigen risico zelf binnen 30 dagen aan Huis van Raad over te maken. Voor meer informatie over het betalen van uw factuur vindt u hier.

Zorgverzekeraars waar wij géén declaratieovereenkomst mee hebben en waarbij u dus iedere maand van ons een factuur ontvangt zijn:

 • CZ (o.a. Ohra, Just en Nationale Nederlanden)
 • Menzis (o.a. Hema, Anderzorg en PMA)

Zorgverzekeraars waar wij wél een declaratieovereenkomst mee hebben en waarbij u van ons géén factuur ontvangt zijn:

 • Achmea groep (o.a. Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, InterPolis)
 • VGZ groep (o.a. Univé, IZA, IZZ)
 • ONVZ (o.a. VVAA)

De zorgverzekeraar waar wij een zorgcontract mee hebben en waarbij u van ons dus ook géén factuur ontvangt is: DSW (o.a. Stad Holland)

Tarievenlijst

De vastgestelde landelijke tarieven voor GGZ instellingen kunt u hier vinden.