Tarieven en vergoedingen

Coöperatie Huis van Raad UA heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Wij behandelen op restitutie basis. De kosten die in rekening worden gebracht, bedragen 100% van het door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde tarief. Dit betekent dat, afhankelijk van hoe u verzekerd bent, u alles of een deel van de kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Mocht u niet alles vergoed krijgen dan neemt Huis van Raad meestal het verschil voor haar rekening, ook wel de eigen bijdrage (let op, niet te verwarren met het eigen risico) genoemd.

Let op!

Helaas kunnen wij, vanwege geringe vergoedingen bij contract-vrije zorg, geen zorg bieden aan verzekerden die verzekerd zijn bij de onderstaande verzekeringen.

 1. Bewuzt basis van VGZ
 2. Bewust van IZZ van VGZ
 3. Ditzo van a.s.r.
 4. Natura Select van Avitae-Eucare
 5. Nationale Nederlanden Zorg Voordelig
 6. ONVZ Basis Budget
 7. United Consumers Bewuzt Basis
 8. Zorg bewust van CZ
 9. Zorg bewust van IZZ van CZ
 10. Zorg bewust van Just van CZ
 11. Zorg & Zekerheid

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het wettelijk eigen risico van min. €385,-. Het eigen risico dient u wel aan ons te betalen indien uw zorgverzekeraar dit van onze vergoeding heeft ingehouden.

De landelijke tarieven voor 2023, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), voor ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III kun u vinden op: https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz. Deze zijn tarieven zijn inclusief alle kosten voor het houden van een GGZ instelling, zoals het salaris van alle medewerkers, huur, secretariaat, financiële administratie, ICT enz.

Machtiging

Ongeveer 5 % van de patiënten dat naar ons verwezen wordt, is verzekerd bij een zorgverzekeraar die behandelingen van contract-vrije instellingen binnen de GGZ alleen vergoedt, als zij bij aanvang een machtiging heeft afgegeven. 
Voor zo’n machtiging moet veel – ook niet relevante –  gevoelige persoonlijke informatie overlegd worden aan de zorgverzekeraar. Iemand die u niet kent (de verzekeringsarts van uw zorgverzekering) besluit vervolgens hoe uw behandeling er uit moet gaan zien.
De verzekeringsartsen hebben richtlijnen over welke therapieën vergoed zouden moeten worden, maar zij houden zich daar niet altijd aan. We weten niet op grond waarvan de zorgverzekering besluit of een behandeling betaald gaat worden en op grond waarvan de duur van een behandeling bepaald wordt. 
We weten niet wat er met de aangeleverde privacy-gevoelige informatie buiten u om gedaan wordt. 
Gebleken is ook dat de aanvraag van zo’n machtiging enkele uren in beslag neemt en de reactie van de zorgverzekeraar maanden op zich kan laten wachten. Soms kost de aanvraag van de machtiging meer tijd dan de behandeling zelf! Zonde van de tijd en energie, zonde van publieke geld dat hieraan besteed moet worden.

De leden van onze coöperatie hebben veel moeite met deze gang van zaken. Op de algemene ledenvergadering van 9 mei 2023 is op grond van bovenstaande besloten geen patiënten meer aan te nemen die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars die een machtiging vereisen.  Hieronder staan deze verzekeraars genoemd.

Let op!

Als u verzekerd bent bij een van onderstaande verzekeraars, kunt u niet bij ons terecht. U kunt uw huisarts verzoeken u te laten verwijzen naar een instelling die wel een contract heeft met uw zorgverzekering.

 1. Zorg & Zekerheid
  • Zorg & Zekerheid
  • AZVZ
 2. A.s.r.
  • Ditzo
  • De Amersfoortse
  • Aevitae

Declaratie

Indien wij geen declaratieovereenkomst met uw zorgverzekeraar hebben, ontvangt u iedere maand onze rekening voor de geplande en gerealiseerde tijd geheel volgens de huidige regelgeving. Deze rekening moet u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U dient het door u zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag met de daarbij eventueel ingehouden eigen risico zelf binnen 30 dagen aan Huis van Raad over te maken. Voor meer informatie over het betalen van uw factuur vindt u hier.

Zorgverzekeraars waar wij géén declaratieovereenkomst mee hebben en waarbij u iedere maand van ons een factuur ontvangt zijn:

 • CZ (o.a. Ohra, Just en Nationale Nederlanden)
 • Menzis (o.a. Hema, Anderzorg en PMA)
 • DSW (o.a. Stad Holland)

Zorgverzekeraars waar wij wél een declaratieovereenkomst mee hebben en waarbij u van ons géén factuur ontvangt zijn:

 • Achmea groep (o.a. Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, InterPolis)
 • VGZ groep (o.a. Univé, IZA, IZZ)
 • ONVZ

Tarievenlijst

De vastgestelde landelijke tarieven voor GGZ instellingen kunt u hier vinden.