De behandeling

Wij behandelen in principe alle soorten van problematiek die binnen de Nederlandse zorgverzekering binnen de tweede lijn GGZ wordt vergoed. Echter bij ernstige eetstoornissen, ernstige verslavingen, cognitieve aandoeningen en zeer crisisgevoelige problematiek kunt u beter naar elders verwezen worden. Als er forensische zorg nodig is, kunt u evenmin bij ons terecht. Ook als u nog geen 18 jaar oud bent, kunt u niet bij ons terecht. Dan zult u verwezen moeten worden naar een instelling of praktijk voor jeugd GGZ. Uw huisarts kan altijd met ons overleggen over waar de best passende zorg te vinden is.

Een psychodiagnostisch onderzoek zonder behandelvraag wordt in principe niet vergoed door uw zorgverzekering. Zo ook behandeling van aanpassingsstoornissen en/of relatieproblemen. De kosten hiervan zijn hoog, overleg daarom altijd vooraf!

Tijdens het eerste gesprek met uw behandelaar, krijgt u meer informatie over de hulp die wij u kunnen bieden. We bespreken wat u van ons mag verwachten, wat wij van u mogen verwachten en hoe wij te werk gaan. Samen stellen we met u het behandelplan op.

Gedurende uw behandeling zullen wij met regelmaat met u en eventueel met uw naasten op uw verzoek, de behandeling en voortgang evalueren. Tijdens uw behandeling kan ook een andere behandelaar worden betrokken, te allen tijde in goed overleg met u.

Wat u van ons mag verwachten is vastgelegd in ons Kwaliteitsstatuut Coöperatie Huis van Raad.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan de door de overheid vastgestelde minimale eisen.