Visie

Ons vak is een gesprek in een kleinschalige omgeving met patiënt en bij huisartsen en bedrijfsartsen. Coöperatie Huis van Raad UA is voortdurend in dialoog met huisartsen en bedrijfsartsen. Wij houden spreekuur in de praktijken van huisartsen en bedrijfsartsen. Onze praktijk is voor iedereen snel toegankelijk, want wij berekenen aan de hand van de grootte van de verwijzende instantie hoe groot onze formatie binnen de GGZ moet zijn.

Wij geloven in de rijke ervaring van onze behandelaren. De coöperatie is de vorm waarin wij het eigenaarschap vorm geven: samen voor goede patiëntenzorg in een gezonde werksfeer: geen hoge winsten, wel gezonde bedrijfsvoering.
Door de vanzelfsprekende samenwerking binnen de Coöperatie zijn zowel de eerste lijn als de tweede lijn betrokken bij en aanspreekbaar voor het in stand houden van korte toegangstijden.

Wij zijn een kenniscentrum met betrekking tot mentale gezondheid, wij zijn een flexibele organisatie met tussen de maximaal 20-30 medewerkers. Bij verdere groei wordt een nieuwe coöperatie in het leven geroepen. Door contract vrije zorg te leveren voorkomen wij budgetplafonds en daarmee lange toegangstijden in de tweede helft van het jaar.

Wij geloven in de uitspraak van Bertold Brecht: “Zij die het land bewerken moeten het ook in eigendom hebben”, want betrokkenheid levert kwaliteit.