Uitgaven

De Coöperatie Huis van Raad UA bestaan uit vergoeding ZPM verrichtingen aan behandelaren (50% van het NZA tarief), kosten management, EPD, kwaliteitsstatuten, huisvesting en kantoorvoorzieningen: zoveel als mogelijk extern betrekken. Als de overhead kosten te hoog worden zal gecontracteerde zorg overwogen worden.

Voor de kosten van investeringen financiers en oprichtersvergoedingen hebben wij een maximaal bedrag afgesproken en deze wordt betaald uit de overhead.