Uitgaven

De Coöperatie Huis van Raad UA bestaan uit vergoeding ZPM verrichtingen aan behandelaren (50% van het NZA tarief) en de kosten van het management. Maar ook: EPD, kwaliteitsstatuten, huisvesting en kantoorvoorzieningen. Deze laatste worden zoveel als mogelijk extern betrokken opdat continuïteit wordt gewaarborgd. Als de overhead kosten te hoog worden kan met goedkeuring van de leden gecontracteerde zorg overwogen worden.

Voor de kosten van investeringen financiers en oprichtersvergoedingen hebben wij een maximaal bedrag afgesproken en deze wordt betaald uit de overhead.