Aanleiding

Coöperatie Huis van Raad UA is opgericht omdat wij integrale zorg en goede samenwerking tussen huisartsen en GGZ behandelaren belangrijk vinden. Bij grote GGZ instellingen is de huidige zorg georganiseerd rond een primaire diagnose, waardoor er geen aandacht voor een secundaire diagnose is. De afstand tussen de huisarts/bedrijfsarts en de GGZ behandelaren is te groot, hierdoor is er onvoldoende samenwerking tussen de twee. Zie ook Discussienota Zorglandschap GGZ, mei 2021

Met de oprichting van Coöperatie Huis van Raad UA willen wij druk wegnemen bij de POH GGZ, de verwijzer en de patiënt. De POH GGZ in de huisartsenpraktijken hebben het erg druk, mede veroorzaakt door de lange toegangstijden naar de tweede lijn (8-20 weken), de last hiervan ligt bij de patiënt en verwijzer. 

Wij zijn er van overtuigd dat de zorg baat heeft bij een organisatie als Huis van Raad, een kleine flexibele organisatie zonder middenmanagement. Een aantal van ons hebben goede ervaringen met het concept van Psygro (‘de psychiater dichtbij’). “Doctors owned hospitals” zijn kwalitatief beter en goedkoper, dit komt door optimale verbinding tussen verwijzers, krijtjespakken (= management) en witte jassen (= behandelaren). Dit levert efficiëntie, goede patiëntenzorg en arbeidsvreugde.

Tot slot, de GGZ kosten in Nederland in 2020 waren € 4,5 miljard, waarvan de winsten bij GGZ instellingen niet voor de behandelaren waren. Ook de invoering van het ZorgPrestatieModel dat in ging per 1-1-2022 was een aanleiding om Huis van Raad UA op te richten. 

Inspiratie

Inspiratiebronnen voor de oprichting van Coöperatie Huis van Raad UA zijn:

  • De Nieuwe GGZ 
  • BuurtzorgT B.V. 
  • Stichting 1nP
  • Psygro B.V.
  • Cumulus Home B.V. 
  • FamilySupporters B.V.