Organisatie

Coöperatie Huis van Raad UA is een ondernemings coöperatie UA (uitgesloten van aansprakelijkheid). De leden en het bestuur bepalen samen het beleid. Regelmatig heeft het bestuur contact met de Raad van Toezicht.
In december 2021 werd de Coöperatie opgericht. In augustus 2022 werd de AGB code als instelling toegekend. In augustus 2023 volgde de HKZ accreditatie. Het intellectuele eigendom is gedeponeerd; in december 2023 werd het merk (en beeldmerk) ‘Huis van Raad’ geregistreerd.

Huis van Raad bestaat uit O-leden (de 7 oprichters), Z-leden (alle zorgverleners), H-leden (huisartsen), F-leden (alle financiers), arbodiensten, patiënten en overige organisaties. Voor meer informatie klik hier.

Medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie. Huis van Raad is dan ook een coöperatie, een vorm van gedeelde eigenaarschap van al zijn leden. Deze leden hebben een directeur in dienst die hen ondersteunt maar geen leidinggevende rol kan hebben.

Wij zijn een flexibele organisatie met tussen de maximaal 20-30 medewerkers. Wij werken binnen multidisciplinaire teams en zijn een kenniscentrum voor mentale gezondheidszorg, wij werken conform de gemaakte afspraken passend binnen de wet- en regelgeving van de GGZ.

Samen zijn we verantwoordelijk voor en streven naar een gezonde, veilige omgeving door de afgesproken kernwaarden van het houden van de dialoog en gelijkwaardigheid binnen de organisatie na te leven. 

Algemene voorwaarden

Coöperatie Huis van Raad UA houdt zich als professionele zorginstelling met een WTZI erkenning uiteraard aan de wet- en regelgeving. Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden.

Kwaliteit 

Als aanbieder van GGZ binnen de zorgverzekeringswet zijn wij verplicht om een kwaliteitsstatuut op te stellen en openbaar te maken.

Privacy

Hoe wij privacy beschermen en persoonsgegevens waarborgen hebben wij vastgelegd in het privacybeleid van Coöperatie Huis van Raad UA en een uitwerking van de praktische bepaling in het privacyreglement.