Leden

Per januari 2024 zijn de volgende leden verbonden aan Coöperatie Huis van Raad UA:

O-leden: 

De O-leden zijn de oprichters van de Coöperatie.

Hans van Eck

Pieter Jan van Empel

Laurita Geers

Pieter de Jongh

Ben Lijten

Rik Riemers

Bas Wouters

Z-leden:

De Z-leden hebben (een gedeelte van) hun praktijk verbonden aan de Coöperatie en kunnen dus behandelingen uitvoeren binnen de instelling Huis Van Raad.

Casper Bentinck (GZ psycholoog)

Joke Bezemer (psychotherapeut)

Rudolf Buirma (arts GGZ)

Hans van Eck (psychiater/psychotherapeut)

Ineke Eising (verslavingsarts/seksuoloog)

Linda Faas (psychiater)

Lotte Habets (GZ psycholoog)

Paulina Hartman (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)

Daphne Heijneman (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)

Trudy van den Kommer (GGZ verpleegkundige artikel 3)

Kim Kuzee (KJ-psychiater, systeemtherapeut)

Ben Lijten (verpleegkundig specialist GGZ)

Roxanne Parris (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)

Narish Parsan (psycholoog NIP)

Flor Polanco Betances (psycholoog NIP)

Michiel Polter (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)

Gert Jan van Reijen (verpleegkundig specialist GGZ)

Bryan Sahupala (psychiater)

Cliff Schouten (psycholoog NIP)

Lotte Sluis (verpleegkundig specialist GGZ)

Helen Sonnemans (psycholoog NIP)

Vincent Sparenberg (GZ psycholoog)

Ramon Weel (psycholoog NIP)

H-leden:

De H-leden kunnen via hun praktijken patiënten verwijzen naar de Coöperatie. De praktijk ‘Whereplantsoen’ in Purmerend is formeel nog niet aangesloten maar patiënten van deze praktijk kunnen wel al verwezen worden. Hetzelfde geldt voor de patiënten van de praktijk ‘Kreuger’ in Bovenkarspel en van de praktijk ‘Glazen Linde’ in Opmeer.

Pieter Jan van Empel (huisarts, praktijkhouder Amstel en IJ, Amsterdam)

Pieter de Jongh (bedrijfsarts, directeur Arbodienst Van Altena en de Jongh, Alkmaar)

Bas Wouters (huisarts, praktijkhouder Budde en Wouters, Zaandijk)

F-leden:

De F-leden hebben middels financiële ondersteuning (en meedenken!) de oprichting van de Coöperatie mogelijk gemaakt. Zij stelden gezamenlijk een startbudget beschikbaar en bedienden de trekkers van (on)gevraagde adviezen waarmee de krachten werden gebundeld voor de oprichting van de Coöperatie Huis van Raad.  Allen zijn nog steeds betrokken bij het wel en wee van de Coöperatie.

Rudolf Buirma

Jan Doorn

Hans van Eck

Pieter de Jongh

Ben Lijten

Narish Parsan

Kees van der Ploeg

Gert Jan van Reijen

Bas Wouters

Raad van Toezicht:

De leden van de Raad van Toezicht houden cf de Governancecode 2022 toezicht op de Coöperatie. De Governancecode 2022 heeft vergeleken met die van 2017 expliciet meer aandacht voor professionele zeggenschap door zorgorganisaties te verplichten om waarborgen te treffen voor hun invloed op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening en betrokkenheid bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’. De door ons gekozen organisatievorm (Coöperatie) past hier dus uitstekend bij.

Joke Gaemers  (Directeur Publieke Gezondheid GGD Zeeland)

Duco Wildeboer, voorzitter (Senior Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten)

Rik Riemers, (Lid Raad van Bestuur a.i. Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam)