Klachten

De medewerkers en zorgverleners van Coöperatie Huis van Raad UA hechten veel waarde aan goede en kwalitatieve hoge zorg- en dienst verlening rondom hun patiënten. Als u ontevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning dan bespreekt u dit bij voorkeur eerst met de persoon die u deze zorg heeft geleverd. Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de directie middels het contactformulier. De klacht zal dan worden opgepakt door de dagelijks bestuur van Coöperatie Huis van Raad UA.

Mocht dit niet tot uw tevredenheid verlopen dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg.  

Voor meer informatie zie de klachtenregeling van Coöperatie Huis van Raad UA.