Huis van Raad voor behandelaren

Wij denken dat het prettig is om te werken in een kleine flexibele organisatie zonder middenmanagement. “Doctors owned hospitals” zijn kwalitatief beter en goedkoper, dit komt door optimale verbinding tussen verwijzers, krijtjespakken (= management) en witte jassen (= behandelaren). Dit levert efficiëntie, goede patiëntenzorg en arbeidsvreugde. Onze behandelaren zijn dus niet in dienstverband maar zelfstandig gevestigde leden van de coöperatie. De directeur is ondersteunend voor de leden en zij kan door deze constructie geen leidinggevende rol hebben ten opzichte van de behandelaren.

Coöperatie Huis van Raad UA is een bijzondere organisatie.
Doelen die bij Coöperatie Huis van Raad UA centraal staan zijn continuïteit van behandeling, toegangstijden ruim binnen de Treeknormen, zeer tevreden aangesloten huisartsen en bedrijfsartsen, een 8+ op onze kernwaarden, zowel intern als extern.

De coöperatie verzorgt voor haar leden:

  • Overeenkomsten met de gemeenten, zorgverzekeraars, arbodiensten
  • Marketing en website
  • Planning; coördineren van de zorgvraag
  • E-Health systeem met EPD
  • Bewaken van kwaliteit
  • Verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van het zorgaanbod
  • Verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering

Nu, zo rond de jaarwisseling 2023-2024, gaat het goed met de coöperatie! We zijn inmiddels met meer dan 20 behandelaars (Z-leden) en gevestigd in de regio’s Amsterdam, Waterland, Zaanstreek, West Friesland. De financiën zijn goed op orde.
We leveren relatief goedkope tweedelijnszorg in huisartsenpraktijken waarbij behandelaars en patiënten vrij zijn een passend behandelplan overeen te komen. We hebben de toegangstijden onder controle.
Maar: er zijn een aantal huisartsenpraktijken die hebben aangegeven óók mee te willen doen. We zijn in Noord Holland in gesprek met 2 huisartsenpraktijken, potentiële H-leden. Deze praktijken kunnen zich pas aansluiten als we voldoende behandelaren beschikbaar hebben. Dus: heb je een AGB-code, wil je ondernemen en spreekt het concept van Huis van Raad je aan? Help dan mee onze organisatie vorm te geven en neem dan contact op. De coöperatie verzorgt een innovatief plan, weloverwogen en toch revolutionair. Uniek in Nederland!

Mocht u meer informatie wensen of willen aansluiten, neem contact met Hans van Eck (psychiater/psychotherapeut), Laurita Geers (directeur) of Ben Lijten (verpleegkundig specialist GGZ) via het algemene nummer 085-0231373 of mail naar info@huisvanraad.nl.