Inkomsten

De inkomsten van Coöperatie Huis van Raad UA bestaan uit de verrichtingen Zorg Prestatie Model (contract vrije zorg: gemiddeld 65%-70% NZA tarief), de verrichtingen bedrijfsartsenzorg (met name acceleratie vergoedingen) en investeringen financiers (met name meerjarige leningen).